SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę podtlenku azotu w butlach dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny konserwacja agregatów próżniowych i stacji sprężonego powietrza użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny konserwacja agregatów próżniowych i stacji sprężonego powietrza użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego. ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 05.03.2019 – Projekt umowy – 05.03.2019 – Formularz ofertowy – 05.03.2019 WYJAŚNIENIA – Wyjaśnienia Nr 1 – 11.03.2019 ZAŁĄCZNIKI – Załącznik Nr 1 – 05.03.2019 – Załącznik Nr 2 – 05.03.2019 […]

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000,00 zł

Zapytanie Ofertowe dotyczące usługi recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 wraz z audytami nadzoru przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania posiadające akredytację PCA.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1 500 000,00 zł na okres spłaty wynoszący 5 miesięcy.