SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe – dostawa paliw płynnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych. Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług kominiarskich w obiektach Szpitali SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług kominiarskich w obiektach Szpitali SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Drukuj lub PDF

Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na przegląd ageratów prądotwórczych

Przegląd techniczny i konserwacja 3 agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe ZAŁĄCZNIKI – Formularz oferty – Projekt umowy – Pytania i odpowiedzi PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA – Protokół Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę implantów.

Zapytanie ofertowe na dostawę implantów. ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIKI – Załącznik nr 1 – Formularz asortymento – cenowy – Załącznik nr 2 – Formularz oferty – Załącznik nr 3 – Umowa – Pytania i odpowiedzi WYNIKI – Wyniki Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru rozbudowa SOR.

Zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru rozbudowa SOR. ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – (12 stycznia 2017) ZAŁĄCZNIKI – Formularz oferty – (12 stycznia 2017= – Projekt umowy – (12 stycznia 2017) WYNIKI – Wyniki – (7 marca 2017) Drukuj lub PDF