SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny z wymianą filtrów i naprawy urządzeń klimatyzacyjnowentylacyjnych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Załączniki Załącznik do formularza dla central klimatyzacyjnych Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Załącznik Nr 1 – klimatyzacje Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Wyjaśnienia Wyjaśnienia nr 1 Data publikacji: 15.03.2021 Pobierz Wyniki […]

Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów: transportu sanitarnego specjalistycznego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Opieki lekarskiej w transporcie sanitarnym realizowanym przez Zespół transportu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. (IV pakiety)

Zapytanie ofertowe Ogłoszenie Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa transport sanitarny z sanitariuszem Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa transport sanitarny pakiet specjalistyczny 2021 Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa opieka lekarska 2021 Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa Nocna i Świąteczna Opieka 2021 Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Formularz oferty Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: […]

Zapytanie ofertowe na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego ośrodka leczenia tlenem w ilości 71 szt. – II postępowanie

Ogłoszenie Ogłoszenie Data publikacji: 17.02.2021 Pobierz Załączniki Załączniki do zapytania ofertowego Data publikacji: 17.02.2021 Pobierz Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Data publikacji: 17.02.2021 Pobierz Wyjaśnienia Wyjaśnienia nr 1 Data publikacji: 19.02.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:24.02.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego, przegląd i kalibracja systemów detekcji gazu wraz z wymianą zaworów odcinających oraz wymianą czujnika płomienia w palniku kotła parowego użytkowanego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:16.02.2021 Pobierz Umowa Data publikacji:16.02.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji:16.02.2021 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 Data publikacji:16.02.2021 Pobierz Załącznik nr 2 Data publikacji:16.02.2021 Pobierz Załącznk do formularza ofertowego – dla Pakietu nr 2 Data publikacji:16.02.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji:16.02.2021 Pobierz Wyjaśnienia Wyjaśnienia nr 1 Data publikacji:23.02.2021 Pobierz Wyjaśnienia […]

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:15.02.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji:15.02.2021 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji:15.02.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji:15.02.2021 Pobierz Wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Data publikacji:17.02.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:22.02.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa artykułów elektrycznych przeznaczonych do wykonywania bieżących konserwacji w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:08.02.2021 Pobierz Umowa Data publikacji:08.02.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji:08.02.2021 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy Data publikacji:08.02.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji:08.02.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:19.02.2021 Pobierz 0 Drukuj lub PDF