SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę siatek chirurgicznych i staplerów (1 pakiet)”

M Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 03.02.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 03.02.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 03.02.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 03.02.2023 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy Data publikacji: 03.02.2023 Pobierz Wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Data publikacji: 07.02.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 09.02.2023 Pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę druków medycznych i akcydensowych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 02.02.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 02.02.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 02.02.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 02.02.2023 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy Data publikacji: 02.02.2023 Pobierz Druki akcydensowe – wzory 2023 Data publikacji: 02.02.2023 Pobierz Druki medyczne – wzory 2023 Data publikacji: 02.02.2023 […]

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

M Zapytanie ofertowe Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert Data publikacji: 02.02.2023 Pobierz Zapytanie ofertowe Data publikacji: 27.01.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 27.01.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 27.01.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 27.01.2023 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy Data publikacji: 27.01.2023 Pobierz Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu […]

Przegląd techniczny agregatów chłodniczych i klimatyzatorów ściennych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 25.01.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 25.01.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 25.01.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 Data publikacji: 25.01.2023 Pobierz Załącznik Nr 2 Data publikacji: 25.01.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 08.02.2023 Pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku: 9 pakietów

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 24.01.2023 Pobierz

Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i piorunochronnych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Umowa Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Data publikacji: 20.01.2023 Pobierz Wyjaśnienia Odpowiedzi na pytania Data publikacji: 30.01.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 06.02.2023 Pobierz