SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja agregatów próżniowych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 06.03.2020 – Umowa – 06.03.2020 – Formularz oferty – 06.03.2020 PAKIETY – Pakiety – 06.03.2020 ZAŁĄCZNIKI – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 06.03.2020 – Oświadczenie załącznik […]

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p.poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p.poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe – 28.02.2020 Umowa – 28.02.2020 Formularz ofertowy – 28.02.2020 ZAŁĄCZNIKI Załącznik do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr 1 – gaśnice i hydranty – 28.02.2020 Załącznk do Formularza ofertowego dla Pakietu Nr […]

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów papierniczo – biurowych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 27.02.2020 – Umowa – 27.02.2020 – Formularz oferty + oświadczenie RODO – 27.02.2020 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo-cenowy (biurówka) – 27.02.2020 – . Informacja o RODO dla zamawiajacego – 27.02.2020 WYNIKI – Wyniki – 06.03.2020 Drukuj lub PDF

Zapytanie Ofertowe na: zakup gwarancji na urządzenia do przetwarzania danych osobowych na macierz dyskowa oraz serwery SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWR – Zapytanie ofertowe – 26.02.2020 – Umowa – 26.02.2020 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo cenowy – 26.02.2020 – Formularz oferty – 26.02.2020 – Informacja o RODO – 26.02.2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI – Pytania i Odpowiedzi – 02.03.2020 WYNIKI – Wyniki – 04.03.2020 Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę immunoglobuliny ludzkiej dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na dostawę immunoglobuliny ludzkiej dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 19.02.2020 – Umowa – 19.02.2020 – Formularz ofertowy – 19.02.2020 ZAŁĄCZNIKI – Załącznik nr 1 – 19.02.2020 – Załącznik do formularza ofertowego – 19.02.2020 WYNIKI – Wyniki – 03.03.2020 Drukuj lub PDF