SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na konserwację urządzeń dźwigowych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Załącznik nr 2 Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Załącznik nr 3 Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego dla Pakietu Nr […]

Zapytanie ofertowe na dostawę słupków blokujących drogowych parkingowych biało – czerwonych w ilości 82 sztuk

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 04.03.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 04.03.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 04.03.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 04.03.2021 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 04.03.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów papierniczo-biurowych i niszczarek dla Miejskiego Szpitala Zespolonego

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo-cenowy Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 10.03.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny sprzętu p/poż. (gaśnice i hydranty) w obiekcie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 – sprzęt gaśniczy i hydranty Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 18.03.2021 Pobierz Drukuj lub […]

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny z wymianą filtrów i naprawy urządzeń klimatyzacyjnowentylacyjnych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Załączniki Załącznik do formularza dla central klimatyzacyjnych Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Załącznik Nr 1 – klimatyzacje Data publikacji: 02.03.2021 Pobierz Wyjaśnienia Wyjaśnienia nr 1 Data publikacji: 15.03.2021 Pobierz Wyniki […]

Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów: transportu sanitarnego specjalistycznego pacjentów, transportu sanitarnego pacjentów z sanitariuszem, transportu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Opieki lekarskiej w transporcie sanitarnym realizowanym przez Zespół transportu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. (IV pakiety)

Zapytanie ofertowe Ogłoszenie Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa transport sanitarny z sanitariuszem Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa transport sanitarny pakiet specjalistyczny 2021 Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa opieka lekarska 2021 Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Umowa Nocna i Świąteczna Opieka 2021 Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Formularz oferty Data publikacji: 26.02.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: […]