SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Dostawę i montaż urządzeń wodo-oszczędnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Zapytanie ofertowe-19.03.2019 Specyfikacja – Opis Przedmiotu Zamówienia-19.03.2019 Formularz-oferty-do-zapytania-ofertowego-19.03.2019 Projekt umowy – perlatory-19.03.2019 Załącznik do formularza ofertowego (formularz asortymentowo-cenowy)-19.03.2019   Drukuj lub PDF

Świadczenie usług telekomunikacyjnych zakresie połączeń telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Wykaz aktualnych nr telefonów komórkowych z sieci ORANGE zostanie przekazany bezpośrednio zainteresowanym drogą mailową. –02 Zapytanie ofertowe-15.03.2019 -03 ząłącznik nr1-15.03.2019 -04 Formularz-oferty-do-zapytania-ofertowego-15.03.2019 Pytania Odpowiedzi na pytania -20.03.2019 WYNIKI –wyniki -21.03.2019   Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i regeneracja systemów detekcji gazu zainstalowanych w kotłowniach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostawę podtlenku azotu w butlach dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny konserwacja agregatów próżniowych i stacji sprężonego powietrza użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny konserwacja agregatów próżniowych i stacji sprężonego powietrza użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego. ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 05.03.2019 – Projekt umowy – 05.03.2019 – Formularz ofertowy – 05.03.2019 WYJAŚNIENIA – Wyjaśnienia Nr 1 – 11.03.2019 ZAŁĄCZNIKI – Załącznik Nr 1 – 05.03.2019 – Załącznik Nr 2 – 05.03.2019 […]

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń p/poż użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.