SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 15.000.000,00 zł.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:06.10.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:06.10.2020 Pobierz Załączniki Harmonogram spłaty kredytu Data publikacji:06.10.2020 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji:06.10.2020 Pobierz Plan naprawczy Data publikacji:14.10.2020 Pobierz Sprawozdanie za I półrocze Data publikacji:14.10.2020 Pobierz Rb-Z II kwartał 2020 Data publikacji:14.10.2020 Pobierz Rb-NDS II kwartał 2020 Data publikacji:14.10.2020 Pobierz Rb-N […]

Zapytanie ofertowe na doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzenienia się COWID 19” – układy wentylacji mechanicznej wyposażonej w filtry Hepa – dostawa i montaż

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 01.10.2020 Pobierz Umowa Data publikacji: 01.10.2020 Pobierz Umowa – sprostowanie Data publikacji: 05.10.2020 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 01.10.2020 Pobierz Załączniki Specyfikacja Data publikacji: 01.10.2020 Pobierz Kosztorys inwestorski – Przedmiar Data publikacji: 01.10.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 08.10.2020 Pobierz Wyniki – sprostowanie Data publikacji: 08.10.2020 Pobierz Drukuj lub […]

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny systemu sygnalizacji p/poż oraz naprawa urządzeń p/poż systemy oddyiania użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Umowa Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 1 Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 3 Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Załącznik Nr 1 – naprawa systemów oddymiania Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz […]

Zapytanie ofertowe na świadczenia usług w zakresie, transportu krwi oraz materiałów do badań dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Umowa Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Formularz asortymentowo – cenowy Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 10.09.2020 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja infrastruktury energetycznej użytkowanej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie wraz z opracowaniem/sporządzeniem/ instrukcji eksploatacji urządzeń infrastruktury energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 28.08.2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1830)”

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertoweData publikacji:02.09.2020 Pobierz UmowaData publikacji:02.09.2020 Pobierz Formularz ofertyData publikacji:02.09.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Załącznik nr 2Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 1Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 2Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Wyniki WynikiData publikacji:25.09.2020 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na modernizację sieci kanalizacji deszczowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – IV etap”

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertoweData publikacji:01.09.2020 Pobierz UmowaData publikacji:01.09.2020 Pobierz Formularz ofertyData publikacji:01.09.2020 Pobierz Załączniki SpecyfikacjaData publikacji:01.09.2020 Pobierz PrzedmiarData publikacji:01.09.2020 Pobierz Wyniki WynikiData publikacji:09.09.2020 Pobierz Drukuj lub PDF