SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego – usługi transportu sanitarnego w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zapytanie Ofertowe na: Zakup gwarancji na urządzenia do przetwarzania danych osobowych na macierz dyskowa oraz serwery SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie Ofertowe na: Zakup gwarancji na urządzenia do przetwarzania danych osobowych na macierz dyskowa oraz serwery SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 05.03.2018 – Umowa – 05.03.2018 – Formularz oferty – 05.03.2018 – Kryterium wyboru – 05.03.2018 ZAŁĄCZNIKI – Formularz asortymentowo – cenowy – 05.03.2018 PYTANIA – pytania […]

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarek dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarek dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapytanie ofertowe – 02.03.2018 – Umowa – 02.03.2018 – Formularz oferty – 02.03.2018 – Kryterium wyboru – 02.03.2018 ZAŁĄCZNIK – Załącznik nr 1 – Opis i formularz oferty – 02.03.2018 UNIEWAŻNIENIE – Informacja – 09.03.2018   Drukuj lub […]

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych 5 letnich badań instalacji elektrycznych na obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe na dostawę implantów dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie Ofertowe na naprawę kotła Vitocrossal i usunięcie usterek w 3 kotłowniach szpitalnych, wymianę pomp obiegowych i wymianę systemu detekcji gazu