SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na serwis systemu informatycznego szpitala – Infomedica/AMMS wraz z wdrożeniem nowego Rachunku Kosztów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Informacja o RODO dla zamawiającego Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:31.12.2020 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na dostawę osprzętu do laparoskopii i histeroskopii – Pakiet nr 1

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Informacja o RODO dla zamawiajacego Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo-cenowy Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Formularz asortymentowo-cenowy – wersja edytowalna Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Data publikacji:05.01.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:12.01.2021 Pobierz Drukuj lub […]

Zapytanie ofertowe na naprawę agregatu prądotwórczego VISA P805S i zasilacza UPS Multi Dialog 30kVA Rielo użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – naprawa agregatu Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:04.01.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego oraz wymiana zaworów odcinających gaz ziemny współpracujących z detektorami gazu użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – przegląd stacji Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Załącznik nr 2 – wymiana zaworów Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:04.01.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 10.000.000,00 zł

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:30.11.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:30.11.2020 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji:30.11.2020 Pobierz Załączniki Harmonogram spłaty kredytu Data publikacji:30.11.2020 Pobierz Wyniki Unieważnienie Data publikacji:11.12.2020 Pobierz Drukuj lub PDF

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla personelu na potrzeby realizacji projektu grantowego „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – II postępowanie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 30.11.2020 Pobierz Umowa Data publikacji: 30.11.2020 Pobierz Formularz oferty + oświadczenie RODO Data publikacji: 30.11.2020 Pobierz Informacja RODO dla zamawiającego Data publikacji: 30.11.2020 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia – wersja edytowalna Data publikacji: 30.11.2020 Pobierz Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 30.11.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 08.12.2020 Pobierz Drukuj […]