SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie. – Ogłoszenie – 26.11.2019 WYNIKI – Wyniki – 12.12.2019 Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie: – ogłoszenie_1 – 14.03.2019 WYNIKI – Wyniki – 22.03.2019 Drukuj lub PDF

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacje urologiczne, dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacje urologiczne, dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 12.02.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT – Ogłoszenie – 26.02.2019 Drukuj lub PDF

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii