Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 14.02.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 07.03.2023 Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia wykonywania świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastroenterologicznej Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 17.01.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 01.02.2023 Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 05.01.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 19.01.2023 Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 05.01.2023 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 19.01.2023 Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedziba przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 24.11.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 12.12.2022 Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych i konsultacji dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedziba przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Konkurs ofert Zawiadomienie o zmianie godziny otwarcia ofert Data publikacji: 30.11.2022 Pobierz Ogłoszenie Data publikacji: 17.11.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 07.12.2022 Pobierz