SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej zlokalizowanej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej zlokalizowanej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 03.07.2018 WYNIKI – Wyniki – 18.07.2018 Drukuj lub PDF

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej w Miejskim Szpitalu Zespolonym. – Ogłoszenie – 07.03.2018 WYNIKI – Wyniki – 23.03.2018 Drukuj lub PDF