SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Wyjaśnienie o konkursie ofert na świadczenia z zakresu anestezjologii

Do wiadomości: Lekarze, którzy pobrali SWKO do udziału w konkursie ofert Wyjaśnienia Nr 2 do SWKO dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii  oraz wyłonienie osoby, która będzie kierowała zespołem anestezjologów i zarządzała oddziałem intensywnej terapii Pytanie Nr 1: Proszę o interpretację przez zamawiającego punktu rozdziału zapłaty za świadczenia […]

Wyjaśnienie konkursu ofert o świadczenia zdrowotne – anestezjologia

Wyjaśnienia Nr 1 do SWKO dot. konkursu ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych anestezjologia. http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/wyjas_intens.pdf Drukuj lub PDF

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania i zarządzania Oddziałem Intensywnej Terapii SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. Szczegółowe […]

Przetarg na świadczenia zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii. W postępowaniu mogą brać udział podmioty określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o […]

Przetarg na świadczenie zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii oraz świadczeń w […]