SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa, ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego według podziału na pakiety od I – X

Konkurs ofert na wykonywanie badan RTG

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. 1.                  Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań RTG w Pracowniach RTG SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 2.                  Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z […]

Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń opieki pielęgniarskiej

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. 1.              Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i położnej w oddziałach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 2.              Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz […]

Umorzenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii

dot.             umorzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie   udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacji urologicznych. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na udzielenie zamówienia na […]

Wyniki przetargu na świadczenia zdrowotne w Oddziale Anestezjologii

dot.  udzielenia zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert w konkursie na […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.