SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Wynik konkursu na świadczenia zdrowotne

dot. wyników konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania i zarządzania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuję, że wybrano najkorzystniejsze oferty w konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej […]

Wynik przetargu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

dot. wyników konkursu ofert na zabezpieczenie wykonania świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej oraz konsultacji z zakresu diabetologii dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Częstochowa, dnia              23.04.2010 r. MSZ.ZP.8040/05/10 INFORMACJA dot. wyników konkursu ofert na zabezpieczenie wykonania świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej oraz konsultacji z zakresu diabetologii dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego […]

Umorzenie konkursu ofert w zakresie badań tomografii komputerowej

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań tomografii komputerowej dla pacjentów SP ZOZ […]

Wynik przetargu na wykonanie świadczeń w Poradni Dermatologicznej

dot. wyników konkursu na zabezpieczenie wykonania świadczeń w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu dermatologii dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert na wykonywanie świadczeń w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu dermatologii dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wybrano oferty najkorzystniejsze które złożyli: 1.     […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Urologii

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na zabezpieczenie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii i konsultacji […]

Umorzenie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Urologicznej

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych został umorzony z powodu braku ofert. Zatwierdził: […]