SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Umorzenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii

dot.             umorzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie   udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz konsultacji urologicznych. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na udzielenie zamówienia na […]

Wyniki przetargu na świadczenia zdrowotne w Oddziale Anestezjologii

dot.  udzielenia zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert w konkursie na […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. Drukuj lub PDF

Przetarg na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału […]

Przetarg na udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na zabezpieczenie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i konsultacji z zakresu urologii. […]

Umorzenie świadczeń zdrowotnych w oddziale Urologii

dot. umorzenia konkursu ofert na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii, konsultacji z zakresu urologii oraz świadczeń w Poradni Urologicznej. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert […]