SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii

ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 16.10.2018 WYNIKI – Wyniki – 31.10.2018 Drukuj lub PDF

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 16.10.2018 WYNIKI – Wyniki – 09.11.2018 Drukuj lub PDF