SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Konkurs ofert na zakres badań tomografii komputerowej

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej 1.      Przedmiotem konkursu jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie 2.      Szczegółowe informacje o przedmiocie […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Poradni Dermatologicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej oraz konsultacji z zakresu dermatologii. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału określono […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu diabetologii

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przyul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej oraz konsultacji z zakresu diabetologii. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału określono w Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań urologicznych

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału określono w Szczegółowych […]

Umorzenie przetargu na konkurs ofert

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania i zarządzania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz […]

Wyjaśnienie o konkursie ofert na świadczenia z zakresu anestezjologii

Do wiadomości: Lekarze, którzy pobrali SWKO do udziału w konkursie ofert Wyjaśnienia Nr 2 do SWKO dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii  oraz wyłonienie osoby, która będzie kierowała zespołem anestezjologów i zarządzała oddziałem intensywnej terapii Pytanie Nr 1: Proszę o interpretację przez zamawiającego punktu rozdziału zapłaty za świadczenia […]