SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

97 total views, 34 views today Drukuj lub PDF

97 total views, 34 views today

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 16.10.2018 WYNIKI – Wyniki – 31.10.2018 26 total views, 4 views today Drukuj lub PDF

26 total views, 4 views today

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul, Mirowskiej 15 w Częstochowie. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 16.10.2018 WYNIKI – Wyniki – 09.11.2018 24 total views, 2 views today Drukuj lub PDF

24 total views, 2 views today

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

15 total views, 1 views today Drukuj lub PDF

15 total views, 1 views today

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

9 total views, no views today Drukuj lub PDF

9 total views, no views today

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej zlokalizowanej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie.

Ogłoszenia o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej zlokalizowanej przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – 03.07.2018 WYNIKI – Wyniki – 18.07.2018 7 total views, 2 views today Drukuj lub PDF

7 total views, 2 views today