SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 20.01.2022 Pobierz Wyniki Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastroenterologicznej Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 13.01.2022 Pobierz Wyniki Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego.

OGLOSZENIE – Ogłoszenie – 18.11.2021 WYJAŚNIENIA – Pytania i odpowiedzi – 26.11.2021 WYNIKI – Wyniki – 07.12.2021 Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczeń zdrowotnych w z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego.

– Ogłoszenie – 30.09.2021 WYNIKI – Wyniki – 21.10.21 Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczeń zdrowotnych w z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 01.07.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 16.07.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 01.07.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 16.07.2021 Pobierz Drukuj lub PDF