SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczeń zdrowotnych w z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego.

– Ogłoszenie – 30.09.2021 WYNIKI – Wyniki – 21.10.21 Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczeń zdrowotnych w z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 01.07.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 16.07.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 01.07.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 16.07.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 27.05.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 10.06.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Szpitalu Zespolonym.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 13.04.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 23.04.2021 Pobierz Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Konkurs ofert Ogłoszenie Data publikacji: 16.02.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 04.03.2021 Pobierz Drukuj lub PDF