SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Wynik przetargu na dzierżawę pomieszczeń

dot. postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej powiązanej z usługami medycznymi. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert na dzierżawę pomieszczeń w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie o powierzchni 340,71 […]

Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Mickiewicza

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na wydzierżawienie części nieruchomości SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o łącznej powierzchni 3.000m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12. Przedmiot postępowania obejmuje wydzierżawienie części nieruchomości SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w […]

Przetarg na dzierżawę koncentratora tlenu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem przy SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. (Kod CPV – 33.15.78.00-3) […]

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie z przeznaczeniem na działalność usługową powiązaną z usługami medycznymi. Przedmiot postępowania obejmuje dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o […]

Przetarg dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (Kod […]

Wynik przetargu na dostawę tlenu medycznego

dot.                 postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.” http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/9/tlen_medyk.pdf Drukuj lub PDF