SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Przetarg nieorganiczony na dzierżawę koncentratorów tlenu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem przy SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.   (Kod CPV – 33.15.78.10-6) […]

Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny pościelowej, szpitalnej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie. (Kod […]

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń na terenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o łącznej powierzchni 65,69m2 zlokalizowanych w obiektach: 1)        przy ul. Bony 1/3    (35,69m2) 2)        przy ul. Mirowskiej 15    (30m2) z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności handlowej artykułów spożywczych. […]

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie z przeznaczeniem na działalność usługową powiązaną z usługami medycznymi nie będącą konkurencyjną do działalności Miejskiego Szpitala Zespolonego. Ogłoszenie Wynik przetargu: Wynik 05.05.2011   Drukuj […]

Wyniki przetargów na dzierżawę nieruchomości

wyników postępowania przetargowego na wydzierżawienie części nieruchomości o łącznej powierzchni 3.000m2 w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert na wydzierżawienie części nieruchomości w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie o powierzchni 3.000m2 zlokalizowanych w obiekcie […]

Wynik przetargu na dzierżawę koncentratu tlenu

dot.   postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę koncentratów tlenu do domowego leczenia tlenem. http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/10/wyniki_konce.pdf Drukuj lub PDF