SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Dzierżawa pomieszczeń o łącznej powierzchni 120m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń na o łącznej powierzchni 120m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności usługowej powiązanej z usługami medycznymi – apteka ogólnodostępna   OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 11.10.2012 SWU – 11.10.2012 Drukuj […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą

Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 373464 – 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012   OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 01.10.2012 SIWZ – 01.10.2012 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 – 01.10.2012 Załącznik nr 1A – 01.10.2012 WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 – 09.10.2012 WYNIKI PRZETARGU […]

Postępowanie przetargowe na dzierżawę pomieszczeń przy ul. Mirowskiej15

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń  o łącznej powierzchni 120m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności usługowej powiązanej z usługami medycznymi – apteka ogólnodostępna   OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 19.09.2012 SWU – 19.09.2012 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU […]

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na wydzierżawienie części nieruchomości SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o łącznej powierzchni 3.000m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12. OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 18.09.2012 SWU – 18.09.2012 UNIEWAŻNIENIE Unieważnienie – 02.10.2012 Drukuj lub PDF

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń na o łącznej powierzchni 120m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności usługowej powiązanej z usługami medycznymi – apteka ogólnodostępna Ogłoszenie SIWZ Umowa projekt UNIEWAŻNIENIE Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu […]

Przetarg nieorganiczony na dzierżawę koncentratorów tlenu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dzierżawę koncentratorów tlenu do domowego leczenia tlenem przy SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.   (Kod CPV – 33.15.78.10-6) […]