SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń

      SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o powierzchni 32,84m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej artykułów przemysłowych i spożywczych wraz z częścią konsumpcyjną   OGŁOSZENIE Ogłoszenie […]

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni

Wyniki 19.09.2013 SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni 37,20m2 w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie z przeznaczeniem na działalność usługową powiązaną z usługami medycznymi – Nocna i świąteczna stomatologiczna pomoc doraźna. OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 02.09.2013 SWU – […]

OGŁOSZENIE wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę  nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 12 w Częstochowie. Ogłoszenie – 25.07.2013 SWU – 25.07.2013 Załączniki: Załącznik do umowy Załącznik 1 – 25.07.2013 Załącznik 2 – 25.07.2013 Załączik 3- 25.07.2013 Załącznik 4- 25.07.2013 Załącznik 5 – 25.07.2013 Załącznik 6 – 25.07.2013 […]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dzierżawę powierzchni

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni gruntu o łącznej powierzchni 1330m2 w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 przeznaczeniem na prowadzenie niekonkurencyjnej działalności leczniczej.   OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 16.04.2013 SWU – 16.04.2013 Załącznik nr 1 – […]

Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika

Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Numer ogłoszenia: 90966 – 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 06.03.2013 SIWZ – 06.03.2013 Wyjaśnienia nr 1 – 13.03.2013 Wyjaśnienia nr 2 – 14.03.2013 WYNIKI Wyniki – 21.03.2013 Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 120m2

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń na o łącznej powierzchni 120m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności usługowej powiązanej z usługami medycznymi – apteka ogólnodostępna OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 17.12.2012 SWU – 17.12.2012 UNIEWAŻNIENIE Informacja […]