SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Postępowanie przetargowe na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego usytuowanych w obiektach przy ul. Mickiewicza 12 oraz przy ul. Bony 1/3

Postępowanie przetargowe na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego

Postępowanie na wydzierżawienie powierzchni gruntu 3000m2 na prowadzenie działalności parkingi i miejsca postojowe.

Postępowanie na wydzierżawienie powierzchni gruntu 3000m2 na prowadzenie działalności parkingi i miejsca postojowe. OGŁOSZENIA – Ogłoszenie – SWU UNIEWAŻNIENIE – Unieważnienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie usytuowanych w obiektach przy ul. Mickiewicza 12 o łącznej powierzchni 32,84m² oraz przy ul. Bony 1/3 o łącznej powierzchni 35,69m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej […]

Postępowanie na dzierżawę pomieszczeń w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Bony 1/3.

Postępowanie na dzierżawę pomieszczeń w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Bony 1/3. OGŁOSZENIE – Ogłoszenie – Szczegółowe warunki udziału – Mapki pomieszczeń WYNIKI – Wyniki

OGŁOSZENIE wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni 13,76m2

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego

OGŁOSZENIE wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni 13,76m2

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego