SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń na terenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o łącznej powierzchni 65,69m2

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń na terenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o łącznej powierzchni 65,69m2 zlokalizowanych w obiektach: 1) przy ul. Bony 1/3            (35,69m2) 2) przy ul. Mirowskiej 15    (30m2) z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności handlowej […]

Przetarg na dzierżawę powierzchni 110m2 w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zainstalowanie sieci telewizyjnej przeznaczonej do odpłatnego odbioru programów telewizyjnych w salach chorych i innych wskazanych miejscach

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni 110m2 w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zainstalowanie sieci telewizyjnej przeznaczonej do odpłatnego odbioru programów telewizyjnych w salach chorych i innych wskazanych miejscach. OGŁOSZENIE TV SIWZ 2014 TV WYJAŚNIENIA: Wyjaśnienia nr 1 […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy odczynników

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIK Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy WYNIKI wyniki Drukuj lub PDF

Dzierżawa części nieruchomości SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego

    SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na wydzierżawienie części nieruchomości SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o łącznej powierzchni 3.000m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12.   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SWU Plan sytuacyjny OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń

      SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o powierzchni 32,84m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej artykułów przemysłowych i spożywczych wraz z częścią konsumpcyjną   OGŁOSZENIE Ogłoszenie […]

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni

Wyniki 19.09.2013 SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni 37,20m2 w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie z przeznaczeniem na działalność usługową powiązaną z usługami medycznymi – Nocna i świąteczna stomatologiczna pomoc doraźna. OGŁOSZENIE Ogłoszenie – 02.09.2013 SWU – […]