SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Dzierżawa pomieszczeń-przetarg

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Przedmiot postępowania obejmuje dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, usytuowanych w […]

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 35,69 m2 usytuowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie z przeznaczeniem: ·          na prowadzenie działalności handlowej pn. ”sklepik spożywczo – przemysłowy”.

Przetarg na dzierżawe pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej. Wyniki postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń usytuowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy  ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla mieszkańców Częstochowy. http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/ogl_apteka2010.pdf WYNIK POSTĘPOWANIA: http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/apteka_wyniki_2010.pdf