SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Umorzenie postępowania przetargowego na dzierżawę

dot. umorzenia postępowania przetargowego na dzierżawę Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą  w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzone postępowanie przetargowe dot. dzierżawy pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie usytuowanych w poszczególnych obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 o łącznej powierzchni 89,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej zostało […]

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiot postępowania obejmuje dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, usytuowanych w […]

Wynik przetargu na dzierżawę pomieszczeń przy ulicy Bony

Postępowania na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej pn. „Sklepik spożywczo – przemysłowy”. Częstochowa, dnia, 08.03.2010 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Postępowania na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem na prowadzenie […]

Wynik przetargu na dzierżawę pomieszczeń

dot. umorzenia postępowania przetargowego na dzierżawę Częstochowa,09.03.2010 r. MSZ.ZP.72243 -02/2010. INFORMACJA dot. umorzenia postępowania przetargowego na dzierżawę Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą  w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzone postępowanie przetargowe dot. dzierżawy pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie usytuowanych w poszczególnych obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 o […]

Dzierżawa pomieszczeń-przetarg

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Przedmiot postępowania obejmuje dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, usytuowanych w […]

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 35,69 m2 usytuowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie z przeznaczeniem: ·          na prowadzenie działalności handlowej pn. ”sklepik spożywczo – przemysłowy”. Drukuj lub PDF