SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

dot: postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności usługowej powiązanej z usługami medycznymi. Dyrekcja SP ZOZ  Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że przeprowadzone postępowanie dotyczące dzierżawy pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala […]

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie z przeznaczeniem na działalność usługową powiązaną z usługami medycznymi. Przedmiot postępowania obejmuje dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o […]

Unieważnienie przetargu na wynajem powierzchni przy ul. Mirowskiej

dot. Postępowania na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 100m2 zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie utworzenia punktu zaopatrzenia medyczno – przemysłowego. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego informuje, że prowadzone postępowanie na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala […]

Wynik przetargu na dzierżawę pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 12

dotyczy wyników postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 z przeznaczeniem naprowadzenie działalności gospodarczej. http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/lipiec/wynik_pom_2010.pdf Drukuj lub PDF

Dot. postępowania na dzierżawę pomieszczeń

dot. Postępowania na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 53,37m2 zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych. http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/lipiec/ogl_dzierzaw.pdf Drukuj lub PDF

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 100m2 zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie utworzenia punktu zaopatrzenia medyczno – przemysłowego . http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/lipiec/ogl_dzierzawa.pdf Drukuj lub PDF