SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Informacja dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medycznej Drukuj lub PDF

Informacja na temat obowiązujących opłat za wydanie dokumentacji medycznej

Drukuj lub PDF

Informacja na temat programu zdrowotnego „Poród bez bólu”

Drukuj lub PDF

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA  DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Szpitala. Przy przyjęciu do Szpitala pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach, w tym również o prawie do dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora […]

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Miejskiego Szpitala Zespolonego

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Miejskiego Szpitala Zespolonego Pan TOMASZ KUREK przyjmuje w każdy czwartek w godz. 12:00-13:00 po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu: (34) 370 22 22 wew. 105   Drukuj lub PDF

ENTONOX. Informacja na temat preparatu dostępnego dla pacjentek MSZ stosowanego w celu uśmierzania bólu porodowego

Uprzejmie informujemy, że od sierpnia 2012r. w Bloku Porodowym MSZ w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 stosuje się preparat Entonox w celu uśmierzania bólu porodowego. Jest to gotowa do użycia mieszanina gazów złożona z 50% podtlenku azotu i 50%tlenu. Powoduje znaczne, subiektywne zmniejszenie odczuwania bólu porodowego przy minimalnej sedacji. Jest preparatem bezpiecznym dla matki i […]