SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA  DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Szpitala. Przy przyjęciu do Szpitala pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach, w tym również o prawie do dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora […]

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Miejskiego Szpitala Zespolonego

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Miejskiego Szpitala Zespolonego Pan TOMASZ KUREK przyjmuje w każdy czwartek w godz. 12:00-13:00 po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu: (34) 370 22 22 wew. 105  

ENTONOX. Informacja na temat preparatu dostępnego dla pacjentek MSZ stosowanego w celu uśmierzania bólu porodowego

Uprzejmie informujemy, że od sierpnia 2012r. w Bloku Porodowym MSZ w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 stosuje się preparat Entonox w celu uśmierzania bólu porodowego. Jest to gotowa do użycia mieszanina gazów złożona z 50% podtlenku azotu i 50%tlenu. Powoduje znaczne, subiektywne zmniejszenie odczuwania bólu porodowego przy minimalnej sedacji. Jest preparatem bezpiecznym dla matki i […]