SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medyczne

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medycznej Drukuj lub PDF

Informacje dotyczące opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Drukuj lub PDF

Informacja dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medycznej Drukuj lub PDF

Informacja na temat obowiązujących opłat za wydanie dokumentacji medycznej

Drukuj lub PDF

Informacja na temat programu zdrowotnego „Poród bez bólu”

Drukuj lub PDF

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA  DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Szpitala. Przy przyjęciu do Szpitala pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach, w tym również o prawie do dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora […]