SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medyczne

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacje dotyczące opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Informacja dla pacjenta dot. opłac za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja na temat obowiązujących opłat za wydanie dokumentacji medycznej

Informacja na temat programu zdrowotnego „Poród bez bólu”