SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. – Wniosek

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik usług Medycznych i Niemedycznych

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

– Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej