SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy materiałów eksploatacyjnych

    Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Wyjaśnienia nr 2 WYNIKI PRZETARGU Wyniki przetargu Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy odczynników do analizatora parametrów krytycznych

      Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz dostawa zestawów do terapii nerkozastępczej do posiadanego aparatu do hemofiltracji   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy zakup sprzętu medycznego

    Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przyszpitalnych Numer ogłoszenia: 434712 – 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie […]

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy samochodu osobowo – dostawczego

    Dostawa sprawnego technicznie i gotowego do eksploatacji używanego samochodu osobowo – dostawczego (1 szt) dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Unieważnienie Drukuj lub […]

Ogłoszenie wyników na świadczenie usług archiwizacji dokumentów

    Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi archiwizacji dokumentacji medycznej dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi transportu krwi

    Świadczenie usługi transportu krwi i preparatów krwiopochodnych w trybie NA RATUNEK z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach do jednostek organizacyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego W Częstochowie. Numer ogłoszenia: 218143 – 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF