SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków

    Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie. OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej

    Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 – I etap. Numer ogłoszenia: 479406 – 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Wyjaśnienia nr 2 Wyjaśnienia nr 3 Wyjaśnienia nr 4 WYNIKI PRZETARGU Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy płynów do mycia i dezynfekcji endoskopów

    Dostawa płynów do mycia i dezynfekcji endoskopów używanych w automatycznych myjniach typu ETD dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Numer ogłoszenia: 247869 – 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI PRZETARGU Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok

    Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Numer ogłoszenia: 247529 – 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu medycznego

    Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – IV część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wraz z modernizacją i wyposażeniem Poradni Przyszpitalnych Numer ogłoszenia: 470992 – 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 OGŁOSZENIE WYNIKÓW […]

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWO – DOSTAWCZEGO

    DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWO – DOSTAWCZEGO  dla potrzeb SP ZOZ SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Numer ogłoszenia: 236121 – 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Unieważnienie