SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi udzielenia kredytu

    Udzielenie kredytu złotowego w wysokości 5.500.000,00 zł (słownie – pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) na okres spłaty wynoszący 60 miesięcy, z osiemnastomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału. OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 8 – Bilans – sporządzony na dzień: 31.12.2011 r. Załącznik Nr 9 – Bilans – sporządzony na dzień: 31.12.2012 […]

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy leków, gazów medycznych i podtlenek azotu

      Dostawa leków, gazów medycznych i podtlenek azotu dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ Pakiety WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy artykułów instalacyjnych

      Dostawa artykułów instalacyjnych, wod. – kan., c.o., sanitarnych, elektrycznych i chemicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Pakiety 1 – 5 Pakiet nr 1 Pakiet nr 2 Pakiet nr 3 Pakiet nr 4 Pakiet nr 5 WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Wyjaśnienia […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu jednorazowego użytku

    Dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 7 pakietów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Numer ogłoszenia: 51833 – 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIK Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy pakiety od 1 do 7 Pakiety 1 – […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznego

    Dostawa Implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznego SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z podziałem na 2 pakiety Numer ogłoszenia: 30479 – 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014   Ogłoszenie SIWZ   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie Wyjaśnienia nr 1   ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 2   […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy tlenu medycznego

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego i dwutlenku węgla dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie Numer ogłoszenia: 9423 – 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014   Ogłoszenie SIWZ WYNIKI PRZETARGU Wyniki