SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Świadczenie usług transportowych krwi i preparatów krwiopochodnych w trybie Na ratunek

Świadczenie usług transportowych krwi i preparatów krwiopochodnych w trybie Na ratunek dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie Ogłoszenie SIWZ   OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki

Dostawa artykułów instalacyjnych, wod. – kan., c.o., sanitarnych i chemicznych

Dostawa artykułów instalacyjnych, wod. – kan., c.o., sanitarnych i chemicznych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 157890 – 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014   Ogłoszenie SIWZ Pakiety 1 do 4 ARTYKUŁY INSTALACYJNE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Unieważnienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy endoprotez

    Dostawa endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiety od I do V WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI PRZETARGU Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie Kompleksowego ubezpieczenia

    Świadczenie usług w zakresie Kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik 8.1 Załącznik 8.2 Załącznik 8.3 Załącznik nr 8.4 Załącznik nr 8.5 Załącznik nr 8.6 Załącznik nr 8.7 Załącznik nr 8.8 Załącznik nr 8.9 WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Zmiana SIWZ Ubezpieczenie Wynik Wynik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

    Miejski Szpital Zespolony – Modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12. Zakres robót do wykonania w ramach realizacji zadania: Remont sal położnic i noworodków wraz z części komunikacyjną ów. Remont sali cięć, sali porodowej wraz z częścią komunikacyjną w tym: Remont pom. higieniczno – sanitarnych […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie transportu sanitarnego

    Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, transportu krwi oraz materiałów do badań dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.   OGŁOSZENIE   Ogłoszenie SIWZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ Ogłoszenie o zmianie SIWZ WYNIK wynik