SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Miejski Szpital Zespolony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Drukuj lub PDF

Przetarg nieograniczony na dostawę Sterylizatora Parowego

Zespół  Szpitali Miejskich – Samodzielny  Publiczny ZOZ  w Częstochowie ul. Mirowska   15 ogłasza przetarg nieograniczony (do 60.000 Euro) na dostawę Sterylizatora Parowego   dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15. (KOD CPV- 33.00.00.00-0            33.19.11.10-6) Drukuj lub PDF

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul.  Mirowska   15  ogłasza  przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu dla SP Z.O.Z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15 Drukuj lub PDF