SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI Wyniki – Sprzet Medyczny III część Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy artykułów papierniczo – biurowych

Dostawa artykułów papierniczo – biurowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ   OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy środków czystości

  Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, worków na odpady oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. Numer ogłoszenia: 227484 – 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI WYNIKI Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy materiałów opatrunkowych

Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Pakiety WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI PRZETARGU Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy zakupu sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjasnienia nr 1 OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

    Przebudowa Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Bony 1/3   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – Architektura cz1 Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – Architektura cz2 Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – Elektryka Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – […]