SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy materiałów opatrunkowych

Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Pakiety WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI PRZETARGU Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy zakupu sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjasnienia nr 1 OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

    Przebudowa Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Bony 1/3   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – Architektura cz1 Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – Architektura cz2 Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – Elektryka Załacznik nr 1 (Dokumentacja projektowa ) – […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy druków medycznych

    Dostawa druków medycznych oraz artykułów papierniczo – biurowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA wyjaśnienia nr 1 WYNIKI PRZETARGU Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy zakupu sprzętu medycznego

    Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – I cześć realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIK wynik Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, wytworzonych w poszczególnych obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w z siedzibą Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 według zasad i ilości szczegółowo określonych w załączniku Nr 1 do specyfikacji i dołączonym projekcie umowy. Odpady medyczne […]