SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Wyposażenie Modernizowanego Oddziału Pediatrycznego

Wyposażenie Modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II część   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 UNIEWAŻNIENIE Ogłoszenie o unieważnieniu Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy wyposażenia

Wyposażenie modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala w Częstochowie Numer ogłoszenia: 181891 – 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ Zmiana Ogłoszenia Wyjaśnienia nr 1 Ogłoszenie OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy środków dezynfekcyjnych

  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 – Pakiety WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI Wyniki Dezynfekcja INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA Zawiadomienia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI Wyniki – Sprzet Medyczny III część Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy artykułów papierniczo – biurowych

Dostawa artykułów papierniczo – biurowych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ   OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy środków czystości

  Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, worków na odpady oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. Numer ogłoszenia: 227484 – 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI WYNIKI Drukuj lub PDF