SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Przetarg na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii oraz Gruźlicy i Chorób Płuc, wyposażenia Poradni Kardiologicznej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Przetarg na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii oraz Gruźlicy i Chorób Płuc

Ogłoszenie Wyników Postępowania w Trybie zapytania o Cenę

Ogłoszenie Wyników Postępowania w Trybie zapytania o Cenę Dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie WYNIKI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok

  Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYNIK wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie i dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych (3 sztuk ), pamiątkowych (3 sztuk), wywieszek przy drzwiowych (45 sztuk), oraz wykonanie i dostawę naklejek na sprzęt komputerowy (250 sztuk), naklejek na dokumenty (150 sztuk) oraz roll-up (3 sztuki) stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” Ogłoszenie Zapytanie ofertowe WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu medycznego

  Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego  w Częstochowie – V część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Wyjaśnienia nr 2 WYNIKI Wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane rozbudowa sieci komputerowej

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci komputerowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr1 – Przedmiar Załącznik Nr 1a – Opis techniczny Załącznik Nr 1b – Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1c – Rysunki WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki