SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wyników Postępowania w Trybie zapytania o Cenę

Ogłoszenie Wyników Postępowania w Trybie zapytania o Cenę Dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie WYNIKI Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok

  Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYNIK wynik Drukuj lub PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie i dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych (3 sztuk ), pamiątkowych (3 sztuk), wywieszek przy drzwiowych (45 sztuk), oraz wykonanie i dostawę naklejek na sprzęt komputerowy (250 sztuk), naklejek na dokumenty (150 sztuk) oraz roll-up (3 sztuki) stanowiących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie” Ogłoszenie Zapytanie ofertowe WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu medycznego

  Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego  w Częstochowie – V część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Wyjaśnienia nr 2 WYNIKI Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane rozbudowa sieci komputerowej

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci komputerowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr1 – Przedmiar Załącznik Nr 1a – Opis techniczny Załącznik Nr 1b – Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1c – Rysunki WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu jednorazowego użytku

  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIK Pakiet nr 1 Pakiet nr 2 Pakiet nr 3 Pakiet nr 4 Pakiet nr 5 Pakiet nr 6 Pakiet nr 7 Pakiet nr 8 Pakiet nr 9 Pakiet nr 10 Pakiet nr […]