SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy sprzętu medycznego

  Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego  w Częstochowie – V część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Wyjaśnienia nr 2 WYNIKI Wyniki Drukuj lub PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane rozbudowa sieci komputerowej

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci komputerowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr1 – Przedmiar Załącznik Nr 1a – Opis techniczny Załącznik Nr 1b – Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1c – Rysunki WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu jednorazowego użytku

  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ ZAŁĄCZNIK Pakiet nr 1 Pakiet nr 2 Pakiet nr 3 Pakiet nr 4 Pakiet nr 5 Pakiet nr 6 Pakiet nr 7 Pakiet nr 8 Pakiet nr 9 Pakiet nr 10 Pakiet nr […]

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy wyposażenia Oddziału pediatrycznego

Wyposażenie modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – II część   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW Wyniki   Drukuj lub PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy zakupu sprzętu medycznego

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – IV część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   OGŁOSZENIE Ogłoszenie SIWZ WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia nr 1 WYNIKI Wyniki Drukuj lub PDF

Przetarg na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych taśm i staplerów z podziałem na 13 pakietów

Częstochowa: Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych taśm i staplerów z podziałem na 13 pakietów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 313984 – 2014; Ogłoszenie SIWZ Pakiety od 1 do 4 – ANULOWANY Pakiety od 5 do 13 ZMIANA SIWZ Zmiana SIWZ Pakiety od 1 do 4 ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Zmiana WYJAŚNIENIA […]