Tekst alternatywny

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Inwestycje dokonane w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2010 roku w Obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego, Placówce przy ul. Bony1/3 miała miejsce Modernizacja układu Zasilania energetycznego podstawowego, rezerwowego i awaryjnego z zabudową agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego. Koszt modernizacji wynosił 452 200zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji z Budżetu Miasta Częstochowy oraz wsparciu Prezydenta Miasta. W roku 2011 rozpoczęła się […]

Przekazanie sprzętu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Dnia 26.08.2013r. na Oddziale Geriatrycznym (ul. Bony1/3) nastąpiło przekazanie sprzętu (aparatu EKG oraz Holtera EKG) zakupionego dzięki zbiórce WOŚP. Ponad to na wyżej wymienionym oddziale dnia 21.08. nastąpiło uruchomienie kardiomonitora oraz aparatu USG oraz dnia 27.08. przekazanie 20szt łóżek wyposażonych w materace przeciwodleżynowe, natomiast w dniu 04.09. dostarczony został specjalistyczny podnośnik oraz krzesła kąpielowe dla […]

Umorzenie konkursu ofert w zakresie Poradni Urologicznej

dot.   umorzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu urologii w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na […]

Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego zatrudni lekarzy

Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie zatrudni lekarzy o specjalizacji –        medycyny ratunkowej, –        dermatologii –        gastrenterologii lub trakcie specjalizacji –        chorób wewnętrznych –        endokrynologów, –        kardiologów, –        chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii z potwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania endoskopii wg systemu opracowanego przez Konsultanta Krajowego i PTG, […]

Unieważnienie przetargu na wynajem powierzchni przy ul. Mirowskiej

dot. Postępowania na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 100m2 zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie utworzenia punktu zaopatrzenia medyczno – przemysłowego. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego informuje, że prowadzone postępowanie na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala […]

Wyjaśnienie na świadczenie usług załadunku transportu

Wyjaśnienia Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu  i utylizacji odpadów medycznych z obiektów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15