SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Umorzenie konkursu ofert w zakresie badań tomografii komputerowej

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań tomografii komputerowej dla pacjentów SP ZOZ […]

Umorzenie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Urologicznej

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych został umorzony z powodu braku ofert. Zatwierdził: […]

Umorzenie postępowania przetargowego na dzierżawę

dot. umorzenia postępowania przetargowego na dzierżawę Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą  w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzone postępowanie przetargowe dot. dzierżawy pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie usytuowanych w poszczególnych obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 o łącznej powierzchni 89,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej zostało […]

Umorzenie przetargu na konkurs ofert

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania i zarządzania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz […]

Wyjaśnienie o konkursie ofert na świadczenia z zakresu anestezjologii

Do wiadomości: Lekarze, którzy pobrali SWKO do udziału w konkursie ofert Wyjaśnienia Nr 2 do SWKO dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii  oraz wyłonienie osoby, która będzie kierowała zespołem anestezjologów i zarządzała oddziałem intensywnej terapii Pytanie Nr 1: Proszę o interpretację przez zamawiającego punktu rozdziału zapłaty za świadczenia […]

Wyjaśnienie konkursu ofert o świadczenia zdrowotne – anestezjologia

Wyjaśnienia Nr 1 do SWKO dot. konkursu ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych anestezjologia. http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/wyjas_intens.pdf