SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Częściowa Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Uprzejmie informujemy, że w 2010 roku miała miejsce częściowa Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.  W ramach tego projektu zakupiono m. in. 25 nowych komputerów wraz z monitorami, drukarki laserowe, oprogramowania oraz niezbędne sprzęty teleinformatyczne. Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowaniu z Budżetu Miasta Częstochowa. Kwota inwestycji łącznie wyniosła […]

Działania społeczne SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie: „Standardy w bezdomności- nowa jakość”, Marsz Różowej Wstązki

Uprzejmie informujemy, że Miejski Szpital Zespolony od roku 2010 czynnie Współpracuje ze Stowarzyszeniem Częstochowskich Amazonek. MSZ zapewnia przede wszystkim zabezpieczenie obsady lekarsko- pielęgniarskiej podczas Marszu Różowej Wstążki. Ponad to od maja 2012r. do sierpnia 2013r. SP ZOZ MSZ w Częstochowie przystąpił do współpracy przy projekcie współfinansowanym  ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki […]

Zmiany Kadrowe w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

Uprzejmie informujemy, że w Miejskim Szpitalu Zespolonym miały miejsce następujące zmiany kadrowe na poszczególnych stanowiskach: Dyrektorzy Szpitala: -Dyrektor MSZ w Częstochowie od dnia 10.01.2013r. Pan Wojciech Konieczny -Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa od dnia 10.01.2013r. Pan Dariusz Kopczyński -Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno- Technicznych od dnia 10.06.2013r. Pan Paweł Lelonkiewicz Ordynatorami poszczególnych Oddziałów zostali: -Oddziału Chirurgicznego Ogólnego od […]

Inwestycje dokonane w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2010 roku w Obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego, Placówce przy ul. Bony1/3 miała miejsce Modernizacja układu Zasilania energetycznego podstawowego, rezerwowego i awaryjnego z zabudową agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego. Koszt modernizacji wynosił 452 200zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji z Budżetu Miasta Częstochowy oraz wsparciu Prezydenta Miasta. W roku 2011 rozpoczęła się […]

Przekazanie sprzętu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Dnia 26.08.2013r. na Oddziale Geriatrycznym (ul. Bony1/3) nastąpiło przekazanie sprzętu (aparatu EKG oraz Holtera EKG) zakupionego dzięki zbiórce WOŚP. Ponad to na wyżej wymienionym oddziale dnia 21.08. nastąpiło uruchomienie kardiomonitora oraz aparatu USG oraz dnia 27.08. przekazanie 20szt łóżek wyposażonych w materace przeciwodleżynowe, natomiast w dniu 04.09. dostarczony został specjalistyczny podnośnik oraz krzesła kąpielowe dla […]

Umorzenie konkursu ofert w zakresie Poradni Urologicznej

dot.   umorzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu urologii w Poradni Urologicznej, w Pracowni Ultrasonografii w zakresie badań urologicznych oraz konsultacji urologicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert na […]