SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Wyjaśnienie o konkursie ofert na świadczenia z zakresu anestezjologii

Do wiadomości: Lekarze, którzy pobrali SWKO do udziału w konkursie ofert Wyjaśnienia Nr 2 do SWKO dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii  oraz wyłonienie osoby, która będzie kierowała zespołem anestezjologów i zarządzała oddziałem intensywnej terapii Pytanie Nr 1: Proszę o interpretację przez zamawiającego punktu rozdziału zapłaty za świadczenia […]

Wyjaśnienie konkursu ofert o świadczenia zdrowotne – anestezjologia

Wyjaśnienia Nr 1 do SWKO dot. konkursu ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych anestezjologia. http://www.zsm.czest.pl/przetargi/2010/styczen/wyjas_intens.pdf Drukuj lub PDF