SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Szpital ul. Mirowska 15

Poradnie i Oddziały

Szpital ul.Bony 1/3

Poradnie i Oddziały

Szpital ul. Mickiewicza 12

Poradnie i Oddziały

Szkoła rodzenia

Czytaj więcej

Programy Zdrowotne

Czytaj więcej

Unieważnienie przetargu na wynajem powierzchni przy ul. Mirowskiej

dot. Postępowania na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 100m2 zlokalizowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie utworzenia punktu zaopatrzenia medyczno – przemysłowego. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego informuje, że prowadzone postępowanie na dzierżawę pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala […]

Wyjaśnienie na świadczenie usług załadunku transportu

Wyjaśnienia Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu  i utylizacji odpadów medycznych z obiektów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Drukuj lub PDF

Umorzenie świadczeń zdrowotnych w oddziale Urologii

dot. umorzenia konkursu ofert na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii, konsultacji z zakresu urologii oraz świadczeń w Poradni Urologicznej. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs ofert […]

Umorzenie konkursu ofert w zakresie badań tomografii komputerowej

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań tomografii komputerowej dla pacjentów SP ZOZ […]

Umorzenie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Urologicznej

dot. umorzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych. Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzony konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej, Pracowni Ultrasonografii w zakresie badan urologicznych został umorzony z powodu braku ofert. Zatwierdził: […]

Umorzenie postępowania przetargowego na dzierżawę

dot. umorzenia postępowania przetargowego na dzierżawę Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą  w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że prowadzone postępowanie przetargowe dot. dzierżawy pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie usytuowanych w poszczególnych obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 o łącznej powierzchni 89,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej zostało […]