SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Lis 29

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjenta dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

INFORMACJA

informacja dotycząca opłat za udostępnienie dok. medycznej