SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce


Film został zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym, iż ww. Kampania będzie trwała cały rok 2020, prosimy aby film wraz
z krótką informacją (poniżej), był dostępny na głównej Państwa stronie internetowej w tym roku, w miarę Państwa możliwości.
Zapraszamy również do obejrzenia:

   Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce