SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Wrz 22

Dzierżawa pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o powierzchni 30 m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 oraz powierzchni 35,69 m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej artykułami spożywczymi i przemysłowymi

Dzierżawa pomieszczeń SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o powierzchni 30 m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 oraz powierzchni 35,69 m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Bony 1/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej artykułami spożywczymi i przemysłowymi

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie – 22.09.2017
Szczegółowe warunki udziału – 22.09.2017
Mapki pomieszczeń – 22.09.2017

WYNIKI

Wyniki – 04.10.2017