SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
paź 11

Dzierżawa pomieszczeń o łącznej powierzchni 120m2 zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy
ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę pomieszczeń na o łącznej powierzchni 120m2 zlokalizowanych
w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem ich na prowadzenie działalności usługowej powiązanej z usługami medycznymi – apteka ogólnodostępna

 

OGŁOSZENIE