SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
29 maja

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zatrudni: księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zatrudni: księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

ZAT2

Status: rekrutacja otwarta

 

Minimalne wymagania:
­

  • wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu ekonomii lub rachunkowości,
  • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności,
  • biegła obsługa komputera w szczególności programów księgowych,
  • preferowane doświadczenie w podmiotach leczniczych

 

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
  • kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, seminariów, itp.

Wymagane dokumenty należy składać: w sekretariacie Szpitala, przesłać listownie na adres Szpitala lub przesłać na adres sekretariat@zsm.czest.pl, w terminie do 5 czerwca 2017r.

Dokument CV powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dokumenty aplikacyjne będą rozpatrywane w konkretnym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku negatywnego ich rozpatrzenia podlegają zniszczeniu.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Zastrzega się możliwość kontaktowania tylko z wybranymi osobami.

Szczegółowych informacji udziela: Kierownik Działu Kadr i Płac tel.34/3702139