SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Cze 25

Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zatrudni od zaraz: PIELĘGNIARKI oraz RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH.

Dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zatrudni od zaraz:

PIELĘGNIARKI oraz RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH.

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej;
• list motywacyjny.

Wymagane dokumenty należy składać: w sekretariacie Szpitala, przesłać listownie na adres Szpitala lub przesłać na adres sekretariat@zsm.czest.pl.
Dokument CV powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia: 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Dokumenty aplikacyjne będą rozpatrywane w konkretnym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku negatywnego ich rozpatrzenia podlegają zniszczeniu.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Zastrzega się możliwość kontaktowania tylko z wybranymi osobami.

Informacji szczegółowych udziela:
Joanna Dziedzic – Pielęgniarka Naczelna
tel. 34 370 21 04
ul. Mirowska 15
42-200 Częstochowa
Pawilon D, 1 piętro.