SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe – dostawa obuwia roboczego medycznego i operacyjnego oraz rękawic dla pracowników SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 2022

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 15.06.2022 Pobierz Umowa Data publikacji: 15.06.2022 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 15.06.2022 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 15.06.2022 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo cenowy Data publikacji: 15.06.2022 Pobierz Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 15.06.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 29.06.2022 Pobierz