SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów hydraulicznych przeznaczonych do wykonywania bieżących konserwacji w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Umowa Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – art. hydrauliczne Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 13.06.2022 Pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego (1 pakiet)

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Umowa Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo-cenowy Data publikacji: 31.05.2022 Pobierz Odpowiedzi na pytania zmiana terminu otwarcia na 10.06.2022 Data publikacji: 07.06.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 13.06.2022 Pobierz

Zapytanie ofertowe: Dostawa Paliw: Benzyny i Oleju Napędowego dla potzreb SP ZOZ MSZ w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe – AKTUALNE Data publikacji: 07.06.2022 Pobierz Zapytanie ofertowe – NIEAKTUALNE Data publikacji: 25.05.2022 Pobierz Umowa Data publikacji: 25.05.2022 Pobierz Formularz ofertowy – AKTUALNY Data publikacji: 07.06.2022 Pobierz Formularz ofertowy – NIEAKTUALNY Data publikacji: 25.05.2022 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 25.05.2022 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 25.05.2022 Pobierz Formularz […]

Dzierżawa powierzchni SP ZOZ Miejskiego Szpital Zespolonego w z siedzibą w Częstochowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej artykułami spożywczymi i przemysłowymi (sklepik).

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Umowa dzierżawy ul. Bony 1/3 Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Umowa dzierżawy ul. Mickiewicza 12 Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Umowa dzierżawy ul. Mirowska 15 Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Załączniki SWU Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Rzut Pawilon C ul. Mirowska 15 Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Rzut holl C ul. […]

Dzierżawa powierzchni SP ZOZ Miejskiego Szpital Zespolonego w z siedzibą w Częstochowie z przeznaczeniem na ustawienie automatu.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Umowa dzierżawy ul. Bony 1/3 Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Umowa dzierżawy ul. Mickiewicza 12 Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Umowa dzierżawy ul. Mirowska 15 Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Załączniki SWU Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 06.06.2022 Pobierz

Przegląd techniczny, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów i czyszczeniem kanałów wentylacyjnych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – III postępowanie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Informacje dla wykonawców Data publikacji: 20.05.2022 Pobierz Informacja dla wykonawców II Data publikacji: 25.05.2022 Pobierz Umowa Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Formularz ofertowy z pakietem nr 4 Data publikacji: 20.05.2022 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 12.05.2022 Pobierz Załączniki Załącznik Nr 1 […]