SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego.

OGLOSZENIE – Ogłoszenie – 18.11.2021 WYJAŚNIENIA – Pytania i odpowiedzi – 26.11.2021 WYNIKI – Wyniki – 07.12.2021