SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i naprawa sprzętu p/poż. (hydranty) w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 10.11.2021 Pobierz Umowa Data publikacji: 10.11.2021 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 10.11.2021 Pobierz Informacja o RODO Data publikacji: 10.11.2021 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 10.11.2021 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego Data publikacji: 10.11.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 24.11.2021 Pobierz