SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Usługi szkoleniowe w ramach projektu „Ergonomia w moim miejscu pracy”

OGŁOSZENIE Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji:28.12.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – Opis Data publikacji:28.12.2020 Pobierz Załącznik nr 2 – oferta(wersja edytowalna) Data publikacji:28.12.2020 Pobierz Załącznik nr 2 – oferta Data publikacji:28.12.2020 Pobierz Załącznik nr 3 – wykaz osób(wersja edytowalna) Data publikacji:28.12.2020 Pobierz Załącznik nr 3 – wykaz osób Data publikacji:28.12.2020 Pobierz Załącznik nr 4 […]

Zapytanie ofertowe na serwis systemu informatycznego szpitala – Infomedica/AMMS wraz z wdrożeniem nowego Rachunku Kosztów dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Informacja o RODO dla zamawiającego Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:31.12.2020 Pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę osprzętu do laparoskopii i histeroskopii – Pakiet nr 1

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Informacja o RODO dla zamawiajacego Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo-cenowy Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Formularz asortymentowo-cenowy – wersja edytowalna Data publikacji:23.12.2020 Pobierz Wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Data publikacji:05.01.2021 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:12.01.2021 Pobierz

Jestem pracownikiem sektora służby zdrowia – jak się zgłosić? Większość obowiązków związanych ze szczepieniem wykona Twój pracodawca. Jak wygląda ten proces krok po kroku? 1.  Zgłoś się do pracodawcy. 2. Wypełnij oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 3. Twój pracodawca wybierze szpital węzłowy i przekaże zbiorcze zestawienie chętnych do wybranego szpitala. (https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl) 4. Szpital […]

Zapytanie ofertowe na naprawę agregatu prądotwórczego VISA P805S i zasilacza UPS Multi Dialog 30kVA Rielo użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – naprawa agregatu Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:04.01.2021 Pobierz

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego oraz wymiana zaworów odcinających gaz ziemny współpracujących z detektorami gazu użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Umowa Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1 – przegląd stacji Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Załącznik nr 2 – wymiana zaworów Data publikacji:14.12.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji:04.01.2021 Pobierz