SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny systemu sygnalizacji p/poż oraz naprawa urządzeń p/poż systemy oddyiania użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czstochowie

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Umowa Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Załączniki Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 1 Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet nr 3 Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz Załącznik Nr 1 – naprawa systemów oddymiania Data publikacji: 28.09.2020 Pobierz […]

Otwarcie Oddziału Udarowego po remoncie

W poniedziałek 21.09.2020 r. odbyło się otwarcie Oddziału Udarowego po remoncie w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” – dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy, której całkowity koszt to 91.239,00 zł brutto. Zakres wykonanych prac to m.in. wymiana podłóg i podłoży, wymiana okładzin ściennych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, […]

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie poszukuje pracownika na stanowisko: Starszy asystent/ Asystent – Lekarz

Zapytanie ofertowe na świadczenia usług w zakresie, transportu krwi oraz materiałów do badań dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Umowa Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Formularz ofertowy Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Załączniki Opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Formularz asortymentowo – cenowy Data publikacji: 07.09.2020 Pobierz Wyniki Wyniki Data publikacji: 10.09.2020 Pobierz

Zapytanie ofertowe na przegląd techniczny i konserwacja infrastruktury energetycznej użytkowanej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie wraz z opracowaniem/sporządzeniem/ instrukcji eksploatacji urządzeń infrastruktury energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 28.08.2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1830)”

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertoweData publikacji:02.09.2020 Pobierz UmowaData publikacji:02.09.2020 Pobierz Formularz ofertyData publikacji:02.09.2020 Pobierz Załączniki Załącznik nr 1Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Załącznik nr 2Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 1Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Załącznik do formularza ofertowego dla Pakietu Nr 2Data publikacji:02.09.2020 Pobierz Wyniki WynikiData publikacji:25.09.2020 Pobierz

Zapytanie ofertowe na modernizację sieci kanalizacji deszczowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – IV etap”

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertoweData publikacji:01.09.2020 Pobierz UmowaData publikacji:01.09.2020 Pobierz Formularz ofertyData publikacji:01.09.2020 Pobierz Załączniki SpecyfikacjaData publikacji:01.09.2020 Pobierz PrzedmiarData publikacji:01.09.2020 Pobierz Wyniki WynikiData publikacji:09.09.2020 Pobierz