SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 15.000.000,00 zł

Zapytanie ofertowe UWAGA !!! Zmiana terminu otwarcia ofert Data publikacji:07.07.2020 Pobierz Zapytanie ofertowe – zmianaData publikacji:01.07.2020 Pobierz Formularz ofertyData publikacji:01.07.2020 Pobierz Załączniki Uchwała nr 347.XXVII.2020 – Zatwierdzenie sprawozdania za 2019 rok Data publikacji:01.07.2020 Pobierz Harmonogram spłaty kredytu Data publikacji:01.07.2020 Pobierz Sprawozdanie finansowe MSZ za 2019 rok Data publikacji:01.07.2020 Pobierz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego […]